Seznam zakázaných látek a metod dopingu

Od roku 2004 je Světová antidopingová agentura (WADA) zodpovědná za přípravu a zveřejňování Seznamu zakázaných látek a metod (Prohibited List).

Seznam a příslušné dokumenty platné od 1. 1. 2024:
Seznam zakázaných látek a metod 2024
Prohibited List 2024
Monitoring Program 2024

Summary of Major Modifications and Explanatory Notes 2024

Co je mezinárodní standard pro seznam zakázaných látek a metod?

Jedná se o jeden z osmi mezinárodních standardů Světového antidopingového Kodexu, který identifikuje látky a metody zakázané:

  • trvale (při soutěži i mimo soutěž);
  • při soutěži;
  • v některých sportech.

Látky a metody uvedené v Seznamu jsou rozděleny do kategorií (např. anabolické látky, stimulancia, genový a buněčný doping). Nejsou však kompletním výčtem. Jsou to pouze příklady typů látek, které spadají do dané kategorie.

Na základě čeho jsou látky a metody přidávány na Seznam?

Aby byla látka nebo metoda přidána na Seznam, musí splňovat dvě ze tří následujících kritérií:

  • má potenciál zvýšit nebo zvyšuje sportovní výkon;
  • představuje skutečné nebo potenciální zdravotní riziko pro sportovce;
  • poškozuje ducha sportu.

Jak často je Seznam aktualizován?

Seznam je aktualizován každý rok. Nový Seznam bývá zveřejněn na webových stránkách Světové antidopingové agentury (wada-ama.org) v říjnu a vchází v platnost 1. ledna následujícího roku. Změny v Seznamu mohou být provedeny více než jednou ročně, nejdříve však po uplynutí tříměsíční lhůty.

Sportovec může mít povoleno používat ze zdravotních důvodů zakázanou látku nebo metodu, pokud obdrží terapeutickou výjimku. Další informace o seznamu změn naleznete na stránkách Světové antidopingové agentury What is prohibited nebo v Prohibited list Q&A.

Kontaktujte nás

Antidopingový výbor ČR
Za Císařským mlýnem 1063
170 00 Praha 7
Kontaktní e-mail: info@antidoping.cz
Dotazy ohledně léků: leky@antidoping.cz
Děkujeme! Brzy se Vám ozveme!
Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosím znovu.