Rozhodování dopingových sporů na národní úrovni

V roce 2022 byl při Národní sportovní agentuře zřízen Národní rozhodčí soud pro sport (NRSPS), který rozhoduje veškeré dopingové spory v ČR. NRSPS je národním antidopingovým rozhodovacím orgánem podle článku 8 Směrnice a národním odvolacím orgánem v České republice na základě článku 13 Směrnice, který postupuje podle Statutu Národního rozhodčího soudu pro sport a Jednacího řádu Národního rozhodčího soudu pro sport.

Řízení prvního stupně

ADV ČR přenesl částečně svou odpovědnost podle článku 8 Směrnice na Národní rozhodčí soud pro sport. Národní rozhodčí soud pro sport vždy zajistí, aby sportovci nebo jiné osobě bylo v přiměřené lhůtě poskytnuto spravedlivé řízení, a to spravedlivým, nestranným a funkčně nezávislým rozhodovacím orgánem, v souladu s Kodexem a Mezinárodním standardem pro nakládání s výsledky. ADV ČR zůstává vždy plně odpovědný za zajištění skutečnosti, že všechny částečně delegované odpovědnosti budou prováděny v souladu s Kodexem. Národní rozhodčí soud pro sport má pravomoc vést řízení a vydat rozhodnutí ohledně toho, zda se sportovec nebo jiná osoba dopustili porušení antidopingových pravidel a případně uložit příslušné důsledky.

Po skončení řízení nebo neprodleně po něm vydá rozhodovací orgán písemné rozhodnutí včetně odůvodnění, které je v souladu s článkem 9 Mezinárodního standardu pro nakládání s výsledky a které obsahuje uloženou dobu zákazu činnosti, diskvalifikaci výsledků podle článku 10.10 a případně odůvodnění, proč nebyly uloženy maximální možné důsledky. ADV ČR oznámí toto rozhodnutí sportovci nebo jiné osobě a dalším antidopingovým organizacím. Proti rozhodnutí se lze odvolat podle článku 13.

Odvolání na národní úrovni

Národní rozhodčí soud pro sport je národním antidopingovým odvolacím orgánem ve smyslu článku 13.2.2 Směrnice. Proces odvolání probíhá v souladu s pravidly Směrnice, pravidly Mezinárodního standardu pro nakládání s výsledky, statutem Národního rozhodčího soudu pro sport a jednacím řádem Národního rozhodčího soudu pro sport. Národní rozhodčí soud pro sport je při výkonu své funkce nezávislý a nestranný. Rozhodnutí Národního rozhodčího soudu pro sport je na národní úrovni konečné. Proti rozhodnutí Národního rozhodčího soudu pro sport se lze odvolat výlučně k CAS dle článku 13.2.3.2.  

Úprava interních předpisů či stanov sportovních svazů

Změna se dá vyřešit např. jednoduchým odkazem na Směrnici (např. „Veškeré spory týkající se porušení antidopingových pravidel se rozhodují podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR). V případě komplikací se neváhejte obrátit na ADV ČR.

Kontaktujte nás

Antidopingový výbor ČR
Za Císařským mlýnem 1063
170 00 Praha 7
Kontaktní e-mail: info@antidoping.cz
Dotazy ohledně léků: leky@antidoping.cz
Děkujeme! Brzy se Vám ozveme!
Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosím znovu.