Definice dopingu

Doping je definován jako porušení jednoho nebo více antidopingových pravidel, uvedených v článcích 2.1 až 2.11 Světového antidopingového Kodexu. Sportovci nebo jiné Osoby odpovídají za znalost toho, co představuje porušení antidopingových pravidel, a že znají látky a metody obsažené v Seznamu zakázaných látek a metod.

Porušení antidopingových pravidel jsou definována takto:

 • 2.1 Přítomnost Zakázané látky nebo jejích Metabolitů nebo Markerů ve Vzorku Sportovce
 • 2.2 Použití nebo Pokus o Použití Zakázané látky nebo Zakázané metody Sportovcem
 • 2.3 Vyhýbání se, odmítnutí nebo nedostavení se k odběru Vzorku ze strany Sportovce
 • 2.4 Porušení povinnosti informovat o místě pobytu
 • 2.5 Podvádění nebo Pokus o Podvádění v průběhu kterékoli části Dopingové kontroly ze strany Sportovce či jiné Osoby
 • 2.6 Držení Zakázané látky nebo Zakázané metody Sportovcem či Doprovodným personálem Sportovce
 • 2.7 Obchodování nebo Pokus o Obchodování s jakoukoli Zakázanou látkou nebo Zakázanou metodou Sportovcem či jinou Osobou
 • 2.8 Podání nebo Pokus o Podání jakékoli Zakázané látky nebo Zakázané metody Sportovci Při Soutěži jakýmkoli Sportovcem či jinou osobou, nebo Podání nebo Pokus o Podání jakékoli Zakázané látky nebo Zakázané metody, které jsou zakázány Mimo Soutěž, Sportovci v období Mimo Soutěž
 • 2.9 Spoluúčast nebo Pokus o spoluúčast Sportovcem nebo jinou Osobou
 • 2.10 Zakázané spolčování Sportovcem nebo jinou Osobou
 • 2.11 Jednání Sportovce nebo jiné Osoby s cílem odradit od nahlášení nebo se mstít za nahlášení orgánům

Kontaktujte nás

Antidopingový výbor ČR
Za Císařským mlýnem 1063
170 00 Praha 7
Kontaktní e-mail: info@antidoping.cz
Dotazy ohledně léků: leky@antidoping.cz
Děkujeme! Brzy se Vám ozveme!
Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosím znovu.