Dopingová kontrola a její průběh

Dopingová kontrola ("DK") může být prováděna při soutěži nebo kdykoliv mimo soutěž.

Obecný postup při dopingové kontrole (odběru vzorku) při soutěži:

 • vybraný sportovec je vyzván k DK dopingovým komisařem nebo jeho asistentem,
 • sportovec potvrdí přijetí výzvy svým podpisem na formulář výzvy,
 • na místo určené k DK se sportovec musí dostavit neprodleně. V případě pokračování v soutěži je možno po dohodě s dopingovým komisařem povolit odklad (tato skutečnost je zaznamenána do protokolu výzvy k DK),
 • po příchodu do místnosti dopingové kontroly komisař zkontroluje totožnost sportovce (nutno mít s sebou průkaz totožnosti, např. licenci, řidičský průkaz, OP),
 • sportovce může při dopingové kontrole doprovázet pouze jedna osoba případně tlumočník,
 • sportovec si vybere odběrovou nádobku a odevzdá pod dohledem dopingového komisaře stejného pohlaví vzorek moče (min.90 ml), pozor – může trvat několik minut, ale i hodin bez možnosti opustit místnost DK,
 • sportovec si vybere zaplombovanou soupravu pro odběr, která obsahuje 2 lahvičky s číselnými kódy,
 • vzorek je rozdělen na 2 části (vzorek A a B) a zapečetěn (dle typu soupravy – uzavřením víčka nebo plombami),
 • ze zbytku moče dopingový komisař otestuje hustotu moče, která musí odpovídat limitu WADA. Pokud je hodnota nižší, než udává limit WADA, sportovec musí poskytnout další vzorek moče,
 • při dopingové kontrole se vyplňuje protokol, do kterého sportovec uvádí požadované údaje např. identifikační údaje, kódy lahviček, léky, které užívá (v současném protokolu až 7 dní zpětně) a výživové doplňky,
 • údaje v protokolu se na závěr stvrzují podpisy komisaře (popř.doprovodu) a sportovce.

Průběh dopingové kontroly můžete shlédnout ve videu, které vytvořila Antidopingová agentúra Slovenskej republiky.

Zde jsme vložili obsah z YouTube. Vzhledem k tomu, že YouTube může používat local a session storage ve vašem prohlížeči, načteme video až po vašem souhlasu s používáním podobných technologií. Více informací o tom, co je to local a session storage, najdete v našich zásadách používání cookies.

Prostudujte si také náš vzdělávací materiál Dopingová kontrola snadno a rychle.

Kontaktujte nás

Antidopingový výbor ČR
Za Císařským mlýnem 1063
170 00 Praha 7
Kontaktní e-mail: info@antidoping.cz
Dotazy ohledně léků: leky@antidoping.cz
Děkujeme! Brzy se Vám ozveme!
Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosím znovu.