Hlášení míst k pobytu (Whereabouts)

Pouze sportovci zařazení do registru pro testování ADV ČR nebo příslušné mezinárodní sportovní federace mají povinnost oznamovat svá místa pobytu.

Antidopingový výbor ČR zřizuje dvě úrovně registrů, a to Národní registr pro testování (RTP) a Registr pro testování (TP). Národní registr pro testování (RTP) zahrnuje skupinu sportovců nejvyšší úrovně, kteří byli individuálně vybráni dle kritérií ADV ČR a kteří jsou povinni poskytovat své informace o místě pobytu k tomu, aby mohli být cíleně testováni. O zařazení do RTP i TP jsou sportovci vždy informováni ze strany ADV ČR (nově je informován i jejich sportovní svaz).

Kdo může být do RTP zařazen?

sportovci určení ADV ČR

sportovci, kteří nesplnili požadavky nižšího registru (TP)

sportovci, kteří byli vyřazeni z registru své mezinárodní federace

sportovci, kteří obdrželi dobu zákazu činnosti

Někteří sportovci mezinárodní úrovně mohou být zařazeni příslušnou mezinárodní sportovní federací do mezinárodních registrů i v průběhu roku. Podobně z nich mohou být i  v průběhu roku vyřazeni. O této skutečnosti jsou sportovci informováni prostřednictvím své mezinárodní federace, eventuálně národního sportovního svazu. U některých sportovců tak může dojít v některém období k souběhu působení ve více registrech. Je třeba počítat vždy s vyššími nároky příslušného registru.

Ve spolupráci s Českým olympijským výborem se zařazují do RTP nebo TP i sportovci, kteří jsou v širší nominaci na Olympijské hry. Zpravidla se jedná o cca tříměsíční období před příslušnými hrami a během samotných her. Sportovci musí pro tyto účely zadávat údaje prostřednictvím systému ADAMS.

Podobné podmínky mají pořadatelé významných sportovních akcí (např. Světové hry, Mistrovství světa či Mistrovství Evropy) a jejich kritéria je rovněž třeba respektovat.

Jak informace o místě pobytu zadávat?

Sportovci mohou zadávat informace o místě pobytu prostřednictvím systému ADAMS nebo mohou využít aplikaci Athlete Central.

Databázový systém ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System) je on-line nástrojem pro zpracování a zadávání dat týkajících se veškeré antidopingové problematiky a spravuje ho Světová antidopingová agentura (WADA). Uživatelský účet v systému ADAMS může sportovci vytvořit jeho mezinárodní federace nebo národní antidopingová organizace - v tomto případě ADV ČR.

V případě potřeby kontaktujte správce ADAMS pro ADV ČR na adrese svab@antidoping.cz.

S vyplňováním míst pobytu Vám pomůže tento návod, nebo zhlédněte záznam našeho webináře, který Vám také poskytne podrobný postup pro hlášení míst pobytu v systému ADAMS.

Jaké informace musí sportovci v RTP poskytovat?

  • poštovní adresu – úplnou a přesnou poštovní adresu pro účely formální písemné korespondence
  • e-mailovou adresu – aktivní e-mailovou adresu pro účely elektronické korespondence
  • přenocování – úplnou adresu (fyzické umístění) místa, kde bude sportovec přespávat na konci konkrétního dne (např. doma, hotel nebo jiné ubytování)
  • pravidelné činnosti – úplnou adresu a čas(y) jakékoli činnosti, která je prováděna jako součást pravidelného rozvrhu nebo praxe (např. tréninky, škola nebo práce)
  • soutěže – podrobnosti o soutěžním plánu sportovce (např. časy, místo, místo konání)
  • šedesátiminutový časový slot – mezi 05:00 a 23:00, během kterého bude sportovec každý den k dispozici a kdy bude zajištěn přístup k testování sportovce na konkrétním místě
  • cestování – např. letadlem: délka letu, transfery, změna šedesátiminutového časového slotu v závislosti na délce letu

Jak často je třeba informace o místě pobytu vyplňovat?

Místa pobytu musí sportovci v registru hlásit čtvrtletně, a to prostřednictvím systému ADAMS nebo Athlete Central (vždy k 15. dni měsíce předcházejícího dalšímu čtvrtletí). Nahlášená místa pobytu je možné kdykoliv aktualizovat v aplikaci ADAMS a Athlete Central, výjimečně pak prostřednictvím SMS na číslo +44 7781 480710, nebo e-mailem na svab@antidoping.cz. Podrobný návod, jak aktualizovat místa pobytu prostřednictvím SMS, naleznete ZDE.


Co se stane, pokud sportovec nevyplní místa pobytu, neodevzdá informace včas nebo poskytne nesprávné či nepřesné informace?

Filing Failure = neposkytnutí informací o místě pobytu, poskytnutí nesprávných nebo nepřesných informací. Nezadávání míst pobytu čtvrtletně  do určeného data; neaktualizace míst pobytu tak, aby byla přesná; nezahrnutí všech požadovaných informací do čtvrtletního zadávání nebo aktualizací míst pobytu; zadání nepřesné informace, např. adresy, která neexistuje, nebo nejasné lokality sportovcem.

Missed Test = nezastižení na místě pobytu po dobu 60minutového časového slotu

Porušení povinnosti informovat o místě pobytu (jedno z 11 ADRV = porušení antidopingových pravidel) nastává v případě, že existuje kombinace 3 nezastižení na místě pobytu a/nebo neposkytnutí informací o místě pobytu během 12 po sobě jdoucích měsíců. Sportovcům hrozí doba zákazu činnosti 2 roky.

Hlášením míst pobytu může sportovec pověřit jinou osobu, za případné porušení požadavků na místa pobytu však nese plnou zodpovědnost vždy on sám!

Pokud sportovec, který je uveden v registru pro testování, ukončí svou závodní činnost, musí o tom podat zprávu ADV ČR. Sportovec, který ADV ČR předal zprávu o ukončení závodní činnosti, se může znovu účastnit soutěží pouze za podmínky, že ADV ČR bude informovat nejméně šest měsíců před očekávaným návratem k závodní činnosti a pokud bude ADV ČR informovat v této době o svých místech pobytu podle článku 5.6 Směrnice. Zprávy o ukončení a obnovení závodní činnosti musí být podány na příslušných formulářích ADV ČR.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktujte nás

Antidopingový výbor ČR
Za Císařským mlýnem 1063
170 00 Praha 7
Kontaktní e-mail: info@antidoping.cz
Dotazy ohledně léků: leky@antidoping.cz
Děkujeme! Brzy se Vám ozveme!
Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosím znovu.