Povinně zveřejňované údaje

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Profil zadavatele na e-tržišti

Profil zadavatele v NEN

Boj proti korupci

Resortní interní protikorupční program MŠMT 2018–2020

Antidopingový výbor ČR využívá část II. resortního interního protikorupčního programu (RIPP).

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podávání žádostí o poskytnutí informace k Antidopingovému výboru ČR (dále jen „ADV ČR“) a jejich poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o poskytnutí informace se podává osobně (telefonicky) nebo písemně. Telefonická žádost se podává na tel. +420 233 381 602. Osobní žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. vyřídí v sekretariátu ADV ČR. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby svoji žádost podal písemně.

Písemná žádost se adresuje ADV ČR prostřednictvím pošty na adresu  Za Císařským mlýnem 1063, 170 00 Praha 7, či prostřednictvím elektronických kontaktů: email: info@antidoping.cz, datová schránka: bcyv8rc. Odpověď se žadateli poskytne ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 15 dnů, případně se ve lhůtě 7 dnů poskytne odkaz na již zveřejněnou informaci.

Z žádosti musí být zřejmé, že je určena ADV ČR, a že se jí žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba v žádosti uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Pokud žádost neobsahuje výše uvedené údaje, je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace jí je požadována, je formulována příliš obecně, či není podána předepsaným způsobem, vyzve ADV ČR žadatele ve lhůtě sedmi dnů od podání žádosti, aby ji doplnil či upřesnil. Pokud ten tak do třiceti dnů neučiní, jeho žádost bude bez dalšího odložena.

Poskytnuté informace:

Dotaz 19. 6. 2018
Dotaz 13. 5. 2019
Dotaz 11. 6. 2020
Dotaz 10. 9. 2020

GDPR a ochrana dat

Informační memorandum zde.
Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání zde.

Kontaktujte nás

Antidopingový výbor ČR
Za Císařským mlýnem 1063
170 00 Praha 7
Kontaktní e-mail: info@antidoping.cz
Dotazy ohledně léků: leky@antidoping.cz
Děkujeme! Brzy se Vám ozveme!
Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosím znovu.