Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice 2021

Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu je prováděcím předpisem ke Světovému antidopingovému kodexu, který je základním a univerzálním dokumentem, z něhož vychází světový antidopingový program.

Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice je samozřejmě přizpůsobena sportovnímu prostředí v České republice, neboť je platná pro sportovní organizace v České republice a jejich členy. Antidopingová pravidla popsaná ve Směrnici jsou součástí sportovních pravidel a sportovci je musí dodržovat.

Novelizovanou Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR vydal (po schválení WADA) Antidopingový výbor ČR v prosinci 2020 s účinností od 1. ledna 2021. Zároveň se tímto ruší i původní Směrnice, která platila v období 2014 až 2020.

Česky