Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2020: Co všechno potřebujete vědět

Světová antidopingová agentura (WADA) vydala Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2020 a Antidopingový výbor ČR níže shrnuje klíčové změny oproti seznamu z předcházejícího roku. 

Ať už jste sportovec, trenér, fyzioterapeut nebo lékař, je důležité, abyste tyto změny uvědomili, tak aby u Vás nebo u Vašich svěřenců nedocházelo k porušování antidopingových pravidel.

Seznam uvádí látky a metody, které jsou zakázány jak v, tak mimo soutěž, ale není vyčerpávající, neboť většina kategorií obsahuje pouze běžné příklady. Aktualizuje se každý rok v říjnu a poskytuje Vám tedy čas, abyste se seznámili s jakýmikoli změnami před novým rokem. Změny v seznamu lze provést po celý rok. O všech změnách Vás budeme včas informovat.

Zde jsou klíčové změny, které potřebujete vědět v souvislosti se seznamem zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2020:

 Změny v sekci S1. Anabolických látek
 • Rozdělení anabolických androgenních steroidů (AAS) na '1a. exogenní' a '1b. endogenní' bylo odstraněno a všechny AAS byly spojeny do jedné třídy. Zakázané látky ve skupině S1 se nezměnily, ale byly zahrnuty dva další příklady (methylklostebol a 1-epiandrosteron). K této změně došlo proto, aby bylo zjevné, že všechny anabolické látky jsou při exogenním podání zakázané a sjednocuje skupinu S1 s ostatními skupinami ze Seznamu, které nerozlišují endogenní a exogenní podání. Určení původu látek (tj. zda jsou endogenní nebo exogenní povahy) je, stejně jako dříve, upraveno odpovídajícím technickým dokumentem TD2019IRMS nebo jakýmkoli jiným platným technickým  dokumentem (např. TD2019NA) nebo Technickým přípisem.
 • LGD-4033 je nyní také uveden pod jiným běžně používaným jménem, ligandrol.
Změny v sekci S2. Peptidových hormonů, růstových faktorů, příbuzných látek a mimetik
 • Po přehodnocení byl ze Seznamu zakázaných látek odstraněn argon, jelikož již nesplňuje kritéria pro jeho zařazení.
 • Inhibitory TGF-ß: Slovo „signalizace“ bylo přidáno, aby lépe odráželo rozhodující mechanismus působení uvedené látky. Současné znění je „Inhibitory signalizace TGF-ß“.
Změny v sekci S4. Hormonových a metabolických modulátorů 
 • Bazedoxifen a ospemifen byly přidány jako další příklady selektivních modulátorů estrogenových receptorů.
Změny v sekci M2. Chemické a fyzikální manipulace
 • Byla změněna formulace, tak aby bylo zřetelné, že zákaz proteáz se vztahuje pouze na manipulaci se vzorky. Lokální a systémové terapeutické použití proteáz není zakázáno.
Změny v sekci M3. Genového a buněčného dopingu
 • Třídy M3.1 a M3.2 byly propojeny, protože účinky genového dopingu na expresi genů mohou být vyvolány jinými technologiemi než je úprava genů.
 • „Transkripční, post-transkripční nebo epigenetická regulace genové exprese“ byla změněna na „expresi genu jakýmkoliv mechanismem“, která zahrnuje širokou řadu mechanismů bez vyčerpávajícího vyjmenování všech kroků, ve kterých může být genová exprese změněna.
 • Byly přidány výrazy „umlčování genů“ a „přenos genů“ jako další příklady metod genového dopingu.
 • „Polymery“ byly odstraněny, aby odrážely standardní vědeckou terminologii pro nukleové kyseliny.
 • Pokud jde o kmenové buňky, s odvoláním na tvrzení v Otázkách a odpovědích k Seznamu zakázaných látek, netransformované kmenové buňky použité samostatně (bez přidaných růstových faktorů nebo jiných hormonů) nejsou zakázané za účelem hojení zranění, pokud obnoví normální funkci postiženého místa bez jejího vylepšení.
Změny v sekci S6. Stimulancií
 • Octodrin (1,5-dimethylhexylamin) byl přidán jako příklad specifických stimulancií. Tato látka byla nedávno nalezena v některých doplňcích stravy.
 • Je objasněno, že podávání derivátů imidazolu není zakázáno při kožním, nosním nebo očním použití.
Změny v sekci S7. Narkotik
 • Pro přehlednost bylo uvedeno, že všechny optické isomery jsou zakázané. To vysvětluje zakázaný status optických isomerů, jako je levomethadon.
Změny v sekci S8. Kanabinoidů
 • Pro lepší srozumitelnost bylo aktualizováno znění skupiny S8 Kanabinoidy. Látky, které jsou zakázané, se nezměnily. Všechny přírodní a syntetické kanabinoidy jsou zakázané, včetně jakýchkoliv preparátů z konopí nebo syntetických kanabinoidů. Přírodní A9-tetrahydrokanabinol (THC) a syntetický THC (např. dronabinol) jsou zakázány. Všechny syntetické kanabinoidy, které napodobují účinky THC, jsou zakázány.
 • Kanabidiol (CBD) není zakázán. Nicméně sportovci by si měli uvědomit, že některé produkty CBD extrahované z rostlin konopí mohou také obsahovat THC. Výsledkem může být pozitivní test na zakázaný kanabinoid.
Změny v Monitorovacím programu
 • Ecdysteron byl do monitorovacího programu zařazen s cílem zhodnotit vzorce a obecné rozšíření jeho zneužívání. Zatímco existují jiné ecdysteroidy, většina údajů (zejména týkající se vlivu na sportovní výkon) a komentáře zúčastněných stran se soustředily kolem ecdysteronu a ten byl následně přidán do monitorovacího programu pro rok 2020.
   

Veškeré informace na stránkách Seznam zakázaných látek a metod dopingu nebo na stránkách Světové antidopingové agentury.

Pokud si stále nejste jisti, můžete se obrátit na info@antidoping.cz.

Česky