Vzdělávání

"Základem boje proti dopingu je vzdělávání" (Rob Koehler, WADA)

1. Kurzy a školení

Pořádáme pro sportovce, trenéry a ostatní sportovní funkcionáře přednášky a tyto témata:

 • Změny ve Světovém antidopingovém kodexu (platném od 1. ledna 2015)
 • Boj proti dopingu (zakázané látky a metody, genový doping, dopingová kontrola aj.)
 • Výživa sportovců a doplňky stravy

Bližší informace podá manager pro vzdělání Mgr. Michal Polák, e-mail: polak@antidoping.cz.

2. Základní cíle

Jedním z nejdůležitějších cílů činnosti na tomto úseku je informovat a vzdělávat sportovce, trenéry ale i ostatní osoby, které se pohybují v tomto prostředí o nebezpečí dopingu. Při školeních se zaměřujeme hlavně na sportovce v mladém věku mezi dvanácti až dvaceti lety a také na reprezentanty a členy středisek sportu> všech rezortů (školství, armády i vnitra). Ke zlepšení informovanosti o nebezpečí dopingu provádíme osvětu, výchovu i hlavně přednáškovou činnost na soustředěních reprezentantů i školeních trenérů aj. dle požadavků jednotlivých sportovních svazů a organizací. Nebezpečí dopingu také prezentujeme na významných sportovních akcích na území celé ČR jako jsou Mistrovství světa, Evropy a různé další významné akce typu světových pohárů či významných domácích akcí. V současné době máme připraveny přednášky o dopingu ve sportu v rozsahu dvě až osm hodin. Témata jsou: zakázané látky a metody, doplňky stravy pod drobnohledem, nejčastěji kladené otázky, genetický doping, změny ve Světovém antidopingovém kodexu (platné od 1. ledna 2015), terapeutické výjimky, hlášení míst pobytu (ADAMS), dopingové případy, historie dopingu, drogy ve společnosti, průběh dopingové kontroly. Informujeme též o závěrech studie Rady Evropy „Stopping steroids“, která proběhla v letech 2008–2012 v pěti zemích EU. V neposlední řadě je součástí přednášek i vysvětlení poslání Světové antidopingové agentury WADA, jejich akreditovaných laboratoři a Sportovního arbitrážního soudu v Lausanne. Dále jsme nově připravili přednášky na téma výživa sportovců a doplňky stravy se zaměřením na nebezpečí skrytých dopingových látek v potravě a v jejich doplňcích.

3. Publikační činnost, informační materiály, spolupráce s médii

Kromě přednáškové a osvětové činnosti vydáváme množství různých tiskovin, např.: „Zakázané léky“ (každoročně), kartičky „Zakázané/povolené léky“ (ob jeden rok), informace pro sportovce „Sport bez dopingu“, práva a povinnosti při „Dopingové kontrole“, dále „Nebezpečí dopingu“ (ve spolupráci se Světovou antidopingovou agenturou WADA v anglické a české mutaci), „Průvodce hlášením míst pobytu“ (příručka pro naše sportovci, kteří jsou v tzv. registru, aby včas a správně zadávali povinné informace), samolepky: „Řekni NE DOPINGU“, v anglické mutaci: „Say NO 2 DOPING“ a také „Stop dopingu“. Nově jsme vydali také tři tiskoviny – jednak Doplňky stravy pod drobnohledem, která informuje sportovce, trenéry a další funkcionáře o nebezpečí kontaminace některých suplementů zakázanými látkami a také další materiál pod názvem Otázky a odpovědi, jako reakci na nejčastěji kladené dotazy závodníků i celého sportovního hnutí. Zatím poslední publikací je Řízení boje proti dopingu a vysvětlení některých pojmů. Pravidelně (jedenáctkrát ročně – červenec/srpen je dvojčíslo) vydáváme náš bulletin, ve kterém zveřejňujeme novinky a důležité informace pro sportovce z této oblasti. Přeložili jsme anglickou verzi „ADAMS“ (Hlášení míst pobytu) do češtiny, aby naši sportovci měli usnadněnou práci i v této oblasti. Ve spolupráci s Klubem fair play při Českém olympijském výboru jsme vydali společně skládačku o čistém sportu bez dopingu a v duchu fair play. Propagátorkou těchto myšlenek v publikaci se stala Martina Sáblíková. Po předchozím schválení WADA jsme v prosinci 2014 vydali v tištěné i elektronické podobě Směrnici pro kontrolu a postih dopingu v ČR platnou od 1. ledna 2015. Na našich stránkách též naleznete celé znění nového Světového antidopingového kodexu WADA a to jak v anglickém originále, tak i v českém překladu. Nový Kodex platí od 1. ledna 2015.

Také v oblasti spolupráce s médii vystupujeme na pozvání v ČT a na Nově, většinou v souvislosti s komentářem k některým dopingovým případům, jako např. v roce 2012 a 2013 byly prohřešky cyklistů Contadora, Armstronga a nově v loňském a letošním roce např. v kauze Romana Kreuzigera. Naše názory se také objevily v různých denících (např. ve Sportu) a v časopise Velo. Nově se stal členem naší Rady i známý televizní odborník dr. Vladimír Drbohlav, který napomáhá šířit myšlenky čistého sportu i ve vysílání České televize. Dále jsme v roce 2015 vydali následující tiskoviny: Doping ve sportu – otázky a odpovědi, a dále obsáhlý tištěný materiál (235 stran textu) pod názvem Světový antidopingová kodex, který zároveň obsahuje další standardy WADA – Mezinárodní standard pro testování a vyšetřování a také Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky. Všechny uvedené tiskoviny si můžete objednat k bezplatnému odběru či doručení na Vaši adresu u metodika pro vzdělávání ADV ČR – email: polak@antidoping.cz

Přijetím Světového antidopingového kodexu WADA, úmluvy UNESCO a dalších dokumentů se Česká republika a návazně Antidopingový výbor ČR zavázal, že bude bojovat proti dopingu ve sportu.

Desatero proč nedopovat

 • Chceš vyniknout ve sportu, tak nedopuj
 • Za braní dopingu můžeš být kdekoliv na světě potrestán
 • Nejenom, že jsi považován za podvodníka, ale počítej i s možností, že budeš vyloučen ze svého sportu
 • Braní dopingu má vážné vedlejší účinky a zdravotní rizika
 • Nemůžeš být hrdý na své zlepšení a výsledky, protože nejsou skutečně tvoje
 • Mnoha lidem budeš muset lhát
 • Můžeš přijít o vlasy a prodělat srdeční infarkt
 • Kouření marihuany může mít negativní vliv na tvoje sportovní výkony
 • Doping je špína, hnus i ostuda
 • Staň se čistým šampionem bez dopingu!

Počet přístupů: 16333