Výsledky dopingových kontrol

Sportovcům, kteří se podrobili dopingové kontrole a která byla organizována ADV ČR (tedy, kde byla ADV ČR „testovací autoritou“) nabízíme možnost zjistit, jak tato dopingová kontrola dopadla. Výsledek dopingové kontroly můžete zjistit v níže uvedeném dokumentu. Informace o výsledcích dopingových kontrol na mezinárodních soutěžích jsou v gesci příslušné mezinárodní federace.

Ke kontrole je potřeba znát kód vzorku a datum odběru vzorku. Oba tyto údaje můžete zjistit z kopie protokolu dopingové kontroly, kterou jste od komisaře obdrželi.

Výsledky jsou řazeny podle data odběru vzorku, přičemž sedmimístné kódy jsou vzorky moči, šestimístné kódy patří ke vzorkům krve, pokud se nejedná o odběr v rámci programu biologického pasu sportovce.

Dokument je průběžně aktualizován tak, aby každý sportovec po určité době po vykonání dopingové kontroly věděl výsledek své kontroly. Výsledky jsou známy zpravidla do jednoho měsíce od provedení dopingové kontroly. Tato lhůta je závislá na době zpracování analýz v laboratoři. V případě složitějších analýz může být i některá série výsledků zadána později.

Výsledky dopingové kontroly jsou v dokumentu zveřejněny po dobu půl roku od vykonání dopingové kontroly.

Dokument aktuální k 15. 7. 2020.

Dokument ke stažení zde.

Česky