Certifikace

ADV ČR úspěšně zakončil certifikační proces CSQ-CERT u České společnosti pro jakost a získal CERTIFIKÁT QMS ČSN EN ISO 9001:2009 pro Management dopingové kontroly sportovců v souladu s Kodexem WADA a Management udělování terapeutických výjimek v souladu s Kodexem WADA. Získáním certifikátu splňuje ADV ČR uznání statutu Národní antidopingové organizace pro testování a udělování terapeutických výjimek pro Světovou antidopingovou agenturu WADA. Antidopingový výbor ČR držením certifikátu také splňuje Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy.

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Profil zadavatele na e-tržišti

Profil zadavatele v NEN

Boj proti korupci

Resortní interní protikorupční program MŠMT 2018–2020

Antidopingový vývor ČR využívá část II. resortního interního protikorupčního programu (RIPP).

Poradci a poradní experti

Smluvní poradenské, konzultantské a auditorské společnosti

V roce 2017 z rozpočtových prostředků organizace vyplaceno celkem 0,- Kč.

Smluvní advokátní kanceláře

V roce 2017 z rozpočtových prostředků organizace vyplaceno celkem 318.000,- Kč.

Rada expertů ADV ČR

Členství v Radě expertů ADV ČR je čestné a členové Rady nejsou za svoji činnost honorováni.

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Poslat email

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v ADV ČR

Česky