Rada expertů

Poradní orgán ředitele Antidopingového výboru ČR je jmenován v tomto složení:

  1. PhDr. Vladimír DRBOHLAV, Česká televize

  2. PhDr. Karel FELT, Právo

  3. MUDr. Pavel JURÁK, Technická univerzita Liberec

  4. JUDr. Alexander KÁROLYI, místopředseda, Český olympijský výbor

  5. PaedDr. Ladislav MALÝ, Česká unie sportu

  6. Prof. PhDr. Pavel SLEPIČKA, DrSc., Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

  7. RNDr. Josef SMOLKA, CSc., ekonomický expert

  8. Prof. RNDr. Eva TESAŘOVÁ, CSc., Přírodovědecká fakulta UK

  9. MUDr. Jaroslav VĚTVIČKA, Centrum zdrav. zabezpečení sport. reprezentace

  10. RNDr. Miloš VRABEC, předseda, Antidopingový výbor ČR


Počet přístupů: 5123