Antidopingový výbor České republiky (ADV ČR)

ADV ČR je nejvyšším orgánem a výhradním odborným pracovištěm s celostátní působností zabezpečující antidopingový program ČR. Tento odborný garant pro dopingovou problematiku vznikl v roce 1999 a jeho zřizovatelem je MŠMT ČR.

Působení ADV ČR ve zkratce zahrnuje následující činnosti:

  • kontrolní (zabezpečení dopingových kontrol)
  • legistativní
  • informační a výchovnou.

V praxi to znamená, že ADV ČR:

  • navrhuje legislativní opatření na podporu boje proti dopingu, zejména omezující dostupnost farmakologických a výživných prostředků s obsahem dopingových látek
  • zastupuje Českou republiku v mezinárodních antidopingových institucích
  • vydává směrnice pro provádění dopingových kontrol se seznamy zakázaných skupin dopingových látek a metod podle WADA
  • provádí dopingové kontroly při sportovních soutěžích i mimo ně a zajišťuje analýzy odebraných vzorků v laboratořích dopingové kontroly
  • vydává výchovné programy a organizuje osvětové akce na podporu sportovního soutěžení bez dopingu

Veškeré otázky spojené s dopingem ve sportu reguluje poslední verze Světového antidopingového kodexu WADA platná od 1. ledna 2015 a také Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu vydaná ADV ČR a platná od 1. ledna 2015

ADV ČR mimo jiné vydává Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice (prolink do sekce dokumenty – Směrnice pro kontrolu a postih dopingu).Počet přístupů: 5022