Main menu

Rada expertů

Poradní orgán ředitele Antidopingového výboru ČR je složený ze specialistů se zaměřím na problematiku medicíny, farmakologie, sportovní pedagogiky, práva, ekonomie, médií atd. Rada expertů projednává dlouhodobé programy a koncepce činnosti Antidopingového výboru ČR, posuzuje návrhy opatření na podporu boje proti dopingu a projednává hodnocení plánu činnosti Antidopingového výboru ČR.

Předseda
RNDr. Miloš Vrabec
Antidopingový výbor ČR

Místopředseda
JUDr. Alexander Károlyi
Český olympijský výbor

Tajemník
Bc. Tomáš Vávra
Antidopingový výbor ČR

Členové
PhDr. Vladimír Drbohlav
Česká televize

PhDr. Karel Felt
Právo

PaedDr. Ladislav Malý
Česká unie sportu

Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

RNDr. Josef Smolka, CSc.
ekonomický expert

Prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK

MUDr. Jaroslav Větvička
Centrum zdrav. zabezpečení sport. reprezentace

Czech