Dokumenty

Boj proti dopingu podporuje několik významných mezinárodních dokumentů, které můžete včetně jejich dodatků a standardů naleznout v této sekci.

Světový antidopingový kodex

 • základní dokument antidopingového programu, který sjednocuje pravidla všech sportovních organizací a institucí na celém světě
 • zahrnuje novou definici porušení antidopingových pravidel
 • novelizovaný Kodex byl schválen 15. listopadu 2013 na konferenci v Johannesburgu a platí od 1. ledna 2015
 • novou Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu vydal ADV ČR v roce 2014 s platností od 1. ledna 2015

Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO

 • byla přijata Generální konferencí v říjnu 2005, v ČR přijata vládou v červnu 2006 a ratifikována jako mezinárodní smlouva v únoru 2007 po souhlasu obou komor Parlamentu ČR
 • jejím cílem je podpořit prevenci proti dopingu a stanovit zásady výchovy a vzdělávání, definovat zákaz používání dopingových látek podle jednotného seznamu
 • omezuje dostupnost látek s dopingovým účinkem legislativními opatřeními a podpořuje výzkum v oblasti boje proti dopingu a ve sportovní vědě
 • posiluje a zintenzivňuje spolupráci signatářských zemí a agentury WADA

Evropská antidopingová úmluva

 • Rada Evropy ji vydala v roce 1989, pověřuje bojem s dopingem vládní instituce odpovědné za sport a sportovní organizace

Mezinárodní olympijská charta proti dopingu

 • první z důležitých mezinárodních úmluv o dopingu, kterou vydal Mezinárodní olympijský výbor v roce 1988
 • nový trend boje proti dopingu založený na nevládní úrovni na manifestované spolupráci sportovních organizací na etickém principu

K mezinárodním úmluvám uvedeným výše se na domácí scéně přidává především Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice, která je zde rovněž uveřejněna.


Počet přístupů: 33515