Seznam zakázaných látek a metod dopingu

Od roku 2004 je Světová antidopingová agentura (WADA) zodpovědná za přípravu a zveřejňování seznamu látek a metod, které jsou ve sportu zakázány, známý jako Seznam zakázaných látek a metod dopingu (The Prohibited List).

Seznam platný od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020:
Seznam zakázaných látek a metod dopingu
The Prohibited List

Jedná se o jeden mezinárodních standardů, který identifikuje látky a metody zakázané stále (při soutěži i mimosoutěžně), pouze při soutěži a látky zakázané při určitých sportech. Látky a metody uvedené v seznamu jsou klasifikovány podle různých kategorií (jako jsou steroidy, stimulanty nebo genový doping).

Sportovec může mít povoleno používat ze zdravotních důvodů zakázanou látku nebo metodu, pokud obdrží terapeutickou výjimku.

Seznam je každoročně aktualizován po rozsáhlém schvalovacím procesu. Dodatečné látky nebo metody mohou být přidány do seznamu kdykoli v průběhu roku, ale nejdříve až po uplynutí tříměsíční lhůty.

Další informace o seznamu změn naleznete v Seznamu zakázaných látek a metod dopingu – seznam hlavních změn oproti roku 2019, na stránkách Světové antidopingové agentury What is prohibited nebo v Prohibited list Q&A.

 

Česky