Kdo jsme

Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) je nejvyšší orgán a výhradní odborné pracoviště s celostátní působností zabezpečující antidopingový program ČR. Tento odborný garant pro dopingovou problematiku vznikl v roce 1999 jako státní příspěvková organizace a jeho zřizovatelem je od 1. 1. 2020 Národní sportovní agentura.

Ředitelem je Mgr. Martin Lukavský.

Základním cílem ADV ČR je chránit identitu sportu jako svébytné lidské aktivity, napomáhat právu sportovců účastnit se sportu bez dopingu a tím propagovat zdraví, spravedlnost a rovnost možností pro všechny sportovce. Antidopingový výbor ČR se podílí na harmonizaci, koordinaci a součinnosti antidopingových programů na národní i mezinárodní úrovni s patřičným ohledem na kontrolu, prevenci a ochranu před dopingem. Pro tento účel ADV ČR postupuje v souladu se sportovně-technickými normami, národní legislativou a Světovým antidopingovým kodexem WADA.

Působení ADV ČR ve zkratce zahrnuje následující činnosti:

  • kontrolní (zabezpečení dopingových kontrol)
  • legistativní
  • informační a výchovnou.

V praxi to znamená, že ADV ČR:

  • navrhuje legislativní opatření na podporu boje proti dopingu, zejména omezující dostupnost farmakologických a výživných prostředků s obsahem dopingových látek
  • zastupuje Českou republiku v mezinárodních antidopingových institucích
  • vydává směrnice pro provádění dopingových kontrol se seznamy zakázaných skupin dopingových látek a metod podle WADA
  • provádí dopingové kontroly při sportovních soutěžích i mimo ně a zajišťuje analýzy odebraných vzorků v laboratořích dopingové kontroly
  • vydává výchovné programy a organizuje osvětové akce na podporu sportovního soutěžení bez dopingu

Zřizovací listina
Organizační řád
Organizační struktura

Česky