Informační vzdělávací materiály

ADV ČR každoročně vydává několik nových informačních a vzdělávacích tiskovin, které se týkají rozsáhlých témat spojených s bojem proti dopingu, především seznamu zakázaných látek a metod, léků a také varujích před následky užívání dopingu.

Zde naleznete aktuální nabídku informačního materiálu, který si můžete i v případě zájmu u nás objednat prostřednictvím této emailové adresy.

 1. Co je to doping? - edukační materiál
  Možná, že jste slyšeli toto slovo ve sportovních kruzích a ve sdělovacích prostředcích. V případě, že se Vám zdá, že něco z těchto informací může být pravda, přečtěte si následující důležitá fakta. Užívání dopingu je způsob, jakým si někteří sportovci chtějí nedovoleně zvýšit svoji výkonnost. Když mluvíme o dopingu, napadne většinu lidí slovo steroidy, ale doping není jen tato zakázaná látka. Někteří sportovci používají další zakázané látky, jako jsou povzbuzující prostředky, růstové hormony, doping maskující látky, narkotika a třeba i marihuanu. Další používají zakázané metody, jako jsou krevní transfúze a genový doping, nebo odmítají podstoupit dopingové zkoušky, nebo se dokonce snaží nezákonně manipulovat se vzorky při odběrech. Jestli se chceš i nadále účastnit různých sportovních soutěží či klání a nemáš čisté svědomí, musíš si uvědomit, že dříve nebo později budeš objeven a dopaden. Zakázaná látka v těle bude zjištěna a následně dostaneš zasloužený trest.
   
 2. Dopingová kontrola - leták
  Antidopingový výbor ČR vydává skládačku k průběhu dopingové kontroly, která tímto procesem provází obrazově i textově. Nastiňuje rovněž antidopingová pravidla i práva a povinnosti sportovce při dopingové kontrole.

 3. Informační kartička pro sportovce s příklady doporučených a zakázaných léků​
  Antidopingový výbor České republiky vydal v roce 2018 Informační kartičku pro sportovce. Informační kartička je určena sportovcům, kteří se v méně závažných případech rozhodnou sami užít potřebných léků (léčení sportovců má být zajišťováno odborníky – sportovními lékaři). Kartička byla sportovcům rozdělena prostřednictvím sportovních svazů.

 4. Příručka do kapsy – Sport bez dopingu
  Informace pro sportovce aneb co by měl každý vědět. Antidopingový výbor České republiky vydal v naposledy roce 2017 aktualizovanou příručku do kapsy - Sport bez dopingu. Příručka je určena sportovcům i široké veřejnosti pro úvod a snadnou orientaci ve světě boje proti dopingu.

 5. Škodlivost a vedlejší účinky anabolických steroidů - plakát
  Antidopingový výbor České republiky vydal informační materiál o zdravotních důsledcích užívání dopingu, konkrétně anabolických steroidů. Tento informační materiál byl vydán ve formě plakátu (jeho skutečná velikost je 60 × 83 cm)a je určen sportovcům (pro přímou informaci), trenérům, lékařům a ostatním tělovýchovným pracovníkům (zejména cvičitelům a majitelům Fit-center) k přenosu informací ke sportovci.

 6. Nebezpečí dopingu - skládačka
  Antidopingový výbor České republiky vydal informační materiál o rizicích a důsledcích braní dopingu ve formě praktické skládačky.

 7. Sportuj v duchu Fair Play a bez dopingu - leták
  Antidopingový výbor ČR ve spolupráci s Českým klubem Fair Play vydal leták varující před riziky braní dopingu ve sportu a motivoující k hraní Fair Play.

 8. Doplňky stravy pod drobnohledem
  Doplňky stravy jsou v současné době významným hegemonem v oblasti rekreačního i vrcholového sportu. Jenom v USA se předpokládá, že za jeden rok dosáhne maloobchodní obrat se suplementy částky několika stovek miliard dolarů. Suplementy se prodávají na našem kontinentě především prostřednictvím fitness center, sportovních klubů i specializovaných prodejen. Podle studie Evropské unie jsou však některé z nich kontaminovány a to hlavně steroidy, v menší míře i stimulanty. Protože je naším cílem zachovat integritu sportu bez užívání zakázaných látek a v duchu fair play, tak jsme se rozhodli zpracovat tento materiál který by měl sloužit k lepší orientaci v této sféře i jako návod, jak sportovat čistě, nestat se nechtěným dopingovým hříšníkem nebo si dokonce ohrozit své zdraví. Následující řádky by měly stát za přečtení osobám, které se zabývají pohybovými aktivitami ať již jako aktivní rekreační nebo vrcholoví sportovci nebo jsou trenéry, cvičiteli, sportovními lékaři nebo jsou „pouze“ rodiči, jejichž ratolesti sportují.

 9. Otázky a odpovědi
  Cílem tohoto materiálu je informovat všechny sportovce (a to nejenom ty vrcholové) a jejich okolí o tom, jak sportovat čistě a jakým způsobem omezit nebezpečí dopingu, který můžeš užít, aniž jsi si toho vědom. Vybrali jsme otázky, se kterými jsme se nejčastěji setkávali při školeních a besedách na toto téma. Naše doporučení pro všechny sportovce je následující: Sportuj čistě a nekaž si své zdraví tím, že budeš užívat zakázané látky, které škodí zdraví a vrcholovým a výkonnostním sportovcům mohou zcela zničit kariéru. Doufáme, že touto tiskovinou přispějeme k lepší informovanosti o úskalích a nebezpečí dopingu všech osob, které se věnují pohybovým aktivitám a to bez rozdílu výkonnosti, věku a pohlaví.

 10. Doping ve sportu
  Po dvou publikacích, které jsme zatím vydali v poslední době – „Doplňky stravy pod drobnohledem“ a „Doping ve sportu, otázky a odpovědi“ – přicházíme nyní s touto třetí tiskovinou, která vysvětluje náplň činnosti organizací a institucí působících v této oblasti a také některé pojmy, které se nejčastěji vyskytují a používají, aniž by možná někteří sportovci a jejich podpůrný personál věděli, co přesně znamenají a čím se ve skutečnosti zabývají, co řeší a o čem rozhodují. V neposlední zde také upozorňujeme na zdravotní důsledky zneužívání některých dopingových látek. Doufáme, že i tato publikace přispěje ke zlepšení informovanosti na poli boje proti dopingu ve sportu.

 11. Průvodce bojem proti dopingu ve sportu 
   
 12. Sportuj čistě bez dopingu – příručka pro mládež a juniory
  Věnuj několik minut četbě této příručky, abys věděl, jaké počínání ti umožní klidnou kariéru bez dopingu. Dodržování v ní uvedených doporučení a pravidel ti ukáže cestu, jak sportovat čistě.
   
 13. Průvodce pro sportovce ke světovému antidopingovému kodexu 2015 – World Anti-doping Code (zkráceně Kodex)
  Světový antidopingový kodex stanoví pravidla, která sportovci musí dodržovat. Úkolem této příručky je pomoci k jejich lepšímu pochopení. Tato příručka je pouze průvodcem a nenahrazuje znění Kodexu. Tiskovina se vydává pouze pro lepší pochopení Kodexu a v žádném případě neslouží jako závazný právní dokument. Na prvních stránkách Kodexu se píše o účelu Kodexu, kterým je boj proti dopingu ve sportu. Cílem Kodexu je čistý sport bez dopingu, k čemuž má napomáhat především prevence. To znamená formou vzdělávání cílových skupin, hlavně mládeže, vědomě bránit záměrnému nebo neúmyslnému použití zakázaných látek či metod nebo jinému porušení antidopingových pravidel.
   
 14. Rádce pro rodiče mladých sportovců
  Správná výchova v rodině je pro mladé sportovce velice důležitá, protože právě v tomto věku si vytvářejí systém hodnot, podle kterého se potom řídí po celý život. Prostřednictvím této brožury se dozvíte, jak postupovat, aby Vaše dítě získalo co nejvíce informací o nebezpečí dopingu, o případných následcích zneužívání zakázaných látek i o způsobu jednání, jak se vyhnout nechtěnému dopingu. Osvojíte si také postupy, jak při výchově vhodně motivovat dítě ke splnění jeho cílů, jak ve sportu, tak i v životě.

 

​ 

Nedefinováno