Antidopingový výbor oznamuje zřízení Komise sportovců

Dne 22. 11. 2018 proběhla v Praze stavující schůze Komise sportovců ADV ČR ve složení Ilona Burgrová (basketbal), Adam Sebastian Helcelet (atletika), Sandra Kleinová (tenis), David Lafata (fotbal), Josef Řezníček (hokej), Tomáš Svoboda (triatlon) a Lucie Tužová (aerobik).

Předsedkyní byla jmenována se souhlasem všech členů komise Ilona Burgrová a tajemnicí Lucie Tužová.

Tato odborná komise ředitele Antidopingového výboru ČR je ustanovená na základě Světového antidopingového kodexu. Komisi sportovců mají z organizací, bojujících proti dopingu, pouze Světová antidopingová agentura a antidopingová agentura Velké Británie. Antidopingový výbor ČR se tak řadí po bok nemnoha institucí, které se tímto způsobem snaží aktivně spolupracovat se sportovní veřejností. Komise prezentuje v oblasti boje proti dopingu práva a stanoviska sportovců, poskytuje sportovcům přehled o jejich postavení a odpovědnosti a zajišťuje pro tuto oblast odbornou a poradní gesci.

Komise pomáhá zvyšovat povědomí o boji proti dopingu, aktivně spolupracuje se sportovními subjekty a sportovci a spolu vytváří konstruktivní zpětnou vazbu v oblasti boje proti dopingu. Členové komise jsou jmenování na základě zkušeností, odborných znalostí a prokazatelného zájmu o boj proti dopingu.

Komise začala vyvíjet činnost od 1. 12. 2018. Zároveň si schválila svůj statut.

Přejeme hodně úspěchů do další činnosti!

Příspěvěk předsedkyně

Nedefinováno