Novinky

08.07.20

Světová antidopingová agentura WADA vydala svůj nový pětiletý strategický plán s názvem ''Vedení antidopingu v nové době''. Tento strategický plán byl schválen Výkonným výborem WADA 15.5.2020 a následně byl jednomyslně schválen Správní radou agentury.

V květnu 2019 WADA iniciovala vytvoření strategického plánu, kde žádala o zpětnou vazbu od všech zúčastněných stran v antidopingovém světě. Tím jsou myšleni sportovci, zástupci sportovních svazů a hnutí, vlády, zástupci průmyslu, národní antidopingové agentury a akreditované laboratoře WADA.

Zpětná vazba potvrdila, že ačkoli WADA za 20 let své činnosti dokázala boj proti dopingu posunout na vyšší úroveň, její činnost se bezesporu může a musí zlepšit.

Prezident WADA Witold Banka řekl: „WADA je v současné době úplně jiná organizace než byla před pár lety. A to hlavně díky reformě vedení, kterou WADA iniciovala a soustředění se na důkladnější monitorování všech aktivit. Den za dnem bude WADA spolupracovat se sportovci a jejich týmy na posílení antidopingového programu. Jsem velmi nadšený z tohoto plánu, jak posílit čistý sport, vybudovat antidopingové komunity a zázemí na celém světě, tak, abychom byli schopni vést Antidoping v nové éře."

Antidopingový výbor ČR oceňuje, že WADA dokázala spojit roztroušené celosvětové síly a zavést diskuzi nad tématy, které se týkají ochrany sportovců a sportu tváří v tvář současným změnám.

WADA definovala tyto strategické body:

  1. vedení
  2. vzrůstající vliv
  3. zaměření na sportovce
  4. spolupráce a sjednocení
  5. být viditelní
  6. fungovat

Generální ředitel WADA Oliver Niggli k tomu řekl: “ Během let, kdy WADA tým pracoval pilně a neúnavně ve spolupráci se zúčastněnými stranami, vytvořil Světový antidopingový program. Ačkoliv dopingové skandály v minulých letech otestovaly rozhodnost a jednotu, tak zároveň působily jako katalyzátor upevnění našeho programu. Ukázaly nám přetrvávající výzvy ve světě dopingu a nutnost posílit možnosti WADA v globální misi o udržení čistého sportu.“

Více zde.

30.06.20

V rámci svého vzdělávacího programu uspořádal Antidopingový výbor ČR dne 26. 6. školení pro trenéry 2. třídy - specializace vrhy a víceboje.

Akce probíhala na půdě FTVS UK na žádost Českého atletického svazu.

Přednášející, licencovaný lektor ADV ČR JUDr. Jan Exner přednášku věnoval antidopingové tématice, nejnovějším poznatkům v oblasti ochrany čistého sportu a projektu „I run clean“. Tento projekt je určen přímo pro reprezentanty a jejich doprovod v rámci Českého atletického svazu a inspiruje se komplexním vzdělávacím programem ADeL (viz zde). 

29.06.20

Antidopingový výbor ČR si vám dovoluje představit vylepšenou formu materiálu, kterým by se chtěl  obracet na sportovní veřejnost. S názvem Antidopingáček bude pravidelně vycházet časopis, který se bude poutavou formou snažit o vzdělávání nejenom sportovců v České republice. Obsahuje zajímavé články s antidopingovou tématikou, se snahou o zajištění čistého sportu a novinky ve sportovním světě se zaměřím na antidopingové téma na národní i mezinárodní úrovni. 

Antidopingáček ke stažení zde nebo na stránce Dokumenty ke stažení

17.06.20

Dne 14. 6. 2020, ve věku nedožitých 91 let, nás opustil Josef Smolka. V roce 2013 byl jmenován členem Rady expertů, poradního orgánu ředitele Antidopingového výboru ČR. Podílel se mimo jiné na překladech mnoha materiálů ze Světové antidopingové agentury WADA a své úsilí věnoval rovněž soustavné práci v oblasti antidopingu.

Rádi bychom mu poděkovali za jeho přínosnou spolupráci.

Mladá léta prožil v Praze - Braníku. Na Univerzitě Karlově v Praze získal doktorát z matematiky a fyziky, brzy poté i kandidaturu. Po absolvování univerzity pracoval v Historickém ústavu ČSAV. Jeho kariéru však přerušila sovětská okupace a on musel akademické kruhy opustit. Řadu let pracoval jako ekonom v TJ Bohemians Praha, TJ Vysoké školy a v Pražských lázních. Ke své odbornosti se pak vrátil po roce 1989. Dodnes uveřejnil více než 100 odborných studií a knih. Po celá léta jej provázela záliba ke královské hře - šachu. Stal se funkcionářem a v roce 1990 mu Mezinárodní federace přidělila titul mezinárodního rozhodčího. Šachy se mu staly životní láskou a dlouhodobě působil v oddílu ŠS Kostelec nad Černými lesy.

Věnujme mu tichou vzpomínku.

16.06.20

Světová antidopingová agentura WADA oznámila vydání Průvodce antidopingových organizací pro distanční vzdělávací program v období koronaviru. Tento program byl vytvořen na základě spolupráce se Vzdělávacím výborem a zástupci z řad národních antidopingových organizací. Tento dokument je nejnovější v sérii manuálů, které WADA navrhla a vydala pro jednotlivé antidopingové organizace. Hlavním tématem je doporučení, jak nejlépe ochránit zdraví sportovců a zároveň zajistit podmínky pro sport bez dopingu.

Cílem je v této těžké době ochránit antidopingový vzdělávací program a přiblížit ho jak sportovcům, tak podpůrným týmům.

Ředitelka pro vzdělávání ve WADA, Amanda Hudson, říká: „Navzdory tolika pobočkám všude na světě se jak WADA, tak antidopingové organizace, snaží implementovat distanční spolupráci ve všech edukativních oblastech, a to při dodržování instrukcí ohledně ochrany zdraví vydané místními lékařskými autoritami a jejich doporučeními".

WADA věří, že upravené vzdělávací programy pomohou v současnosti jak sportovcům, tak jejich doprovodným týmům ve zvládání situací, které jsou nestandardní a kdy jsou v podstatě odkázáni sami na sebe.

Umožňují to právě pokročilé informační technologie a možnosti digitální komunikace, které jsou schopny zaujmout jak sportovce, tak lidi kolem nich. S těmito možnostmi může WADA i antidopingová organizace nadále během pandemické situace vzdělávat nejenom sportovce, ale i chránit zásady sportu bez dopingu.

Antidopingový výbor ČR bude nadále informovat o vývoji situace ohledně koronaviru s využitím všech dostupných možností.

Průvodce je v anglickém jazyce ke stažení zde.

14.06.20

Světová antidopingová agentura WADA vydala finální verzi Kodexu a standardů s účinností k 1.1.2021.

Původní verze, včetně všech změn, WADA zveřejnila 26. listopadu 2019 a tyto verze schválil výkonný výbor 7. listopadu 2019 během Světové konference proti dopingu ve sportu v Katowicích. Finální verze především obsahují upravené ustanovení vzhledem k některým změnám, odstranění nesrovnalostí, opravu odkazů na Kodex a mezinárodní standardy a korekci gramatiky a formy.  

Odkaz na jednotlivé dokumenty zde.

V rámci věcnému porozumění poskytuje WADA tzv. Program pro podporu a implementaci Kodexu (CISP). Tento program vznikl 4.května 2020 jako podpůrný mechanismus pro signatáře. Těm by měl zjednodušit a poradit při používání a zavedení inovovaného Kodexu a standardů do své praxe.

 CISP obsahuje:

  • možnosti vzdělávání prostřednictvím Anti-Doping eLearning platform (ADeL),
  • live webináře odborníků podporující a vysvětlující Kodex/standardy pro různé regiony a rozličné posluchače,
  • WADA také pořádá live webináře místo některých setkání, která by standardně proběhla během každoročního sympozia WADA v květnu 2020.

Jak jste jistě ve svých svazech zjistili, náš ADV ČR úzce spolupracoval s centrálou v Montrealu a zmíněné materiály máme již dostupné a přeložené.

Myslíme na VÁS! 

03.06.20

Světová antidopingová agentura v rámci novelizace Kodexu a standardů vydala dokument, kterým se obrací přímo na sportovce, Chartu práv sportovce. Antidopingový výbor ČR jako jedna z prvních antidopingových organizací vydává tuto Chartu po kompletním přeložení do nativního jazyka, tedy do čestiny. 

Charta ve své podstatě zajišťuje, aby práva sportovce byla jasně definována, uplatnitelná a přístupná. Důležitým bodem je ochrana základního práva sportovců na účast ve sportu bez dopingu, a tím podporovat a chránit zdraví, spravedlnost a rovnou příležitost sportovců v celosvětovém měřítku.

Charta byla schválena na doporučení Komise sportovců WADA, Výkonným výborem WADA, po rozsáhlém připomínkovém řízení napříč antidopingovým světem.

Charta se sestává ze dvou částí. V první části se uvádí práva, která jsou zakotvena v Kodexu a Mezinárodních standardech. Druhá část stanoví doporučená práva sportovců.

Tuto Chartu přikládáme zde či v této sekci na našich internetových stránkách.

01.06.20

Světová antidopingová agentura (WADA) ohlásila odložení Mezinárodní vzdělávací konference v Sydney z původního říjnového termínu tohoto roku na začátek roku příštího. Hlavním důvodem je ztížená možnost cestování a shromažďování, a to díky probíhající pandemii koronaviru. 

Amanda Hudson, ředitelka vzdělávání WADA prohlásila, že tato konference je velmi důležitý milník v kalendáři WADA a očekává hojnou účast, ale v současné situaci je třeba neohrozit ničí zdraví a celou akci posunout. ADV ČR, který se na konferenci chystal plně podporuje rozhodnutí o přesunutí.

K tomu ředitelka ADV ČR Petra Volková dodává: "Zdraví a bezpečnost delegátů a pořadatelů je prvořadé, a proto je rozhodnutí o odložení na další rok správné. Na konferenci jsme se těšili, ale v současném světle není možné zajistit ochranu všech účastníků na takové výši, aby důležité téma vzdělávání nepřehlušila obava o vlastní zdraví". 

Konference měla proběhnout před uplatněním Mezinárodního standardu o vzdělávání (ISE), který vejde v platnost 1.1.2021.

Vzhledem k této prodlevě WADA připravila řadu webinářů, které mohou zatím pomoci nejenom s pochopením ISE, ale i dalších témat. Na tyto semináře je možné se přihlásit prostřednictvím internetových stránek WADY. Semináře probíhají převážně v anglickém jazyce.

30.05.20

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička a místopředseda Michal Janeba jmenovali na základě výsledků výběrového řízení do funkce ředitelky ADV ČR paní Petru Volkovou.

„Český antidopingový výbor má ve světě vynikající renomé pro svoji profesionalitu a odbornost. Očekávám od nové paní ředitelky Volkové, že díky svým zkušenostem posune fungování Výboru ještě o laťku výše a budeme i nadále součástí světové špičky, co se oblasti antidopingu týče. Gratuluji paní ředitelce ke zvolení a těším se na spolupráci,“ uvedl ke jmenování nové paní ředitelky Michal Janeba, místopředseda Národní sportovní agentury, do jehož gesce Antidopingový výbor ČR spadá.

„Ráda bych poděkovala za důvěru. Uplynulá dekáda ve světovém sportu byla poskvrněna několika dopingovými skandály, což v dnešní době vytváří nejen ze sportovního prostředí, ale i z veřejnosti veliký tlak na profesionalitu a nezávislost národních antidopingových výborů. Jsem si tudíž vědoma, jak veliký závazek řízení Antidopingového výboru České republiky je a udělám vše pro to, abych splnila očekávání, která jsou ve mně vložena,“ uvedla ke svému jmenování ředitelka Petra Volková.

JUDr. Petra Volková (40) vystudovala gymnázium v Kladně, státní rigorózní zkoušku složila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Podařilo se jí získat a zkombinovat pracovní zkušenosti z oblasti sportu, z prestižních mezinárodních společností i významných státních institucí. Mimo jiné ve společnosti Letiště Praha, a.s. nebo Obvodní soud pro Prahu 9. Pracovní zkušenosti ze sportovního prostředí získala například v tehdejším Českomoravském fotbalovém svazu (nyní FAČR) a v oblasti sportovní legislativy dlouhodobě spolupracovala s Českým olympijským výborem. V současném období pracuje třetím rokem na Antidopingovém výboru ČR, kde začínala jako právník, od 1. 1. 2020 zastávala funkci zástupce ředitele a od 25. 3. 2020 byla pověřena výkonem funkce ředitele ADV ČR. Je členkou Senátu rozkladové komise ministra průmyslu a obchodu pro věci svobodného přístupu k informacím a je přísedící Senátu v trestních věcech Krajského soudu v Praze.

22.05.20

Světová antidopingová agentura WADA v návaznosti na předchozí oznámení zahájila Program na podporu implementace nového Světového antidopingového Kodexu 2021 a zveřejnila seznam plánovaných webinářů dostupných v anglickém jazyce.

Webináře se budou konat v červnu a bližší informace naleznete zde.

Stránky

Česky